(รหัสสินค้า : 013211) แคปพัดลม แบบเหลี่ยม แบบมีสายไฟ

(รหัสสินค้า : 013211) แคปพัดลม แบบเหลี่ยม แบบมีสายไฟ

39 บาท

(KSPN-013-02-103A) (02-แคปพัดลม แบบเหลี่ยม แบบมีสายไฟ)
ขนาด 1.8 ไมโคร (MFD)
(450V)

39 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-013-02-103A) (02-แคปพัดลม แบบเหลี่ยม แบบมีสายไฟ)
ขนาด 1.8 ไมโคร (MFD)
(450V)
KSPN

KSPN-013-02-103A

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย

อัน