(รหัสสินค้า : 013214) แคปพัดลม แบบเหลี่ยม แบบมีสายไฟ

(รหัสสินค้า : 013214) แคปพัดลม แบบเหลี่ยม แบบมีสายไฟ

52 บาท

(KSPN-013-02-110A) (02-แคปพัดลม แบบเหลี่ยม แบบมีสายไฟ)
ขนาด 7 ไมโคร (MFD)
(250/500V)

52 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-013-02-110A) (02-แคปพัดลม แบบเหลี่ยม แบบมีสายไฟ)
ขนาด 7 ไมโคร (MFD)
(250/500V)
KSPN

KSPN-013-02-110A

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย

อัน