(รหัสสินค้า : 013216) แคปพัดลม มอเตอร์ KRUGER FASCO

(รหัสสินค้า : 013216) แคปพัดลม มอเตอร์ KRUGER FASCO

485 บาท

(KSPN-99) (02-แคปพัดลม KRUGER FASCO)
ขนาด 16 ไมโคร (MFD)
แบบกลม (ทรงกระบอก)
Placeholder

485 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-99) (02-แคปพัดลม KRUGER FASCO)
ขนาด 16 ไมโคร (MFD)
แบบกลม (ทรงกระบอก)
KSPN

KSPN-99

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย

อัน