(รหัสสินค้า : 013218) แคปพัดลม SK แบบเหลี่ยม แบบมีสายไฟ

(รหัสสินค้า : 013218) แคปพัดลม SK แบบเหลี่ยม แบบมีสายไฟ

89 บาท

(KSPN-013-02-201A) (02-แคปพัดลม แบบเหลี่ยม แบบมีสายไฟ)
ขนาด 2.5 ไมโคร (MFD) (400WV)

89 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-013-02-201A) (02-แคปพัดลม แบบเหลี่ยม แบบมีสายไฟ)
ขนาด 2.5 ไมโคร (MFD) (400WV)
KSPN

KSPN-013-02-201A

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย

อัน