(รหัสสินค้า : 013219) แคปสตาร์ท 330V SP ขนาด 145-175 ไมโคร (MFD)

(รหัสสินค้า : 013219) แคปสตาร์ท 330V SP ขนาด 145-175 ไมโคร (MFD)

195 บาท

(KSPN-013-21-111) (21-แคปสตาร์ท)
(330V)
Placeholder

195 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-013-21-111) (21-แคปสตาร์ท)
(330V)
KSPN

KSPN-013-21-111

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย

อัน