(รหัสสินค้า : 013220) แคปสตาร์ท ขนาด 216-259 ไมโคร (MFD)

(รหัสสินค้า : 013220) แคปสตาร์ท ขนาด 216-259 ไมโคร (MFD)

245 บาท

(KSPN-013-21-114A) (21-แคปสตาร์ท)
(330V)
Placeholder

245 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-013-21-114A) (21-แคปสตาร์ท)
(330V)
KSPN

KSPN-013-21-114A

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย

อัน