(รหัสสินค้า : 013221) แคปสตาร์ท 330V SP ขนาด 108-130 ไมโคร (MFD)

(รหัสสินค้า : 013221) แคปสตาร์ท 330V SP ขนาด 108-130 ไมโคร (MFD)

225 บาท

(KSPN-013-21-111A) (21-แคปสตาร์ท)
(330V)

225 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-013-21-111A) (21-แคปสตาร์ท)
(330V)
KSPN

KSPN-013-21-111A

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย

อัน