(รหัสสินค้า : 015U2-003) โครงคอนเดนซิ่ง UNI-MASTER

(รหัสสินค้า : 015U2-003) โครงคอนเดนซิ่ง UNI-MASTER

4,295 บาท

(KSPN-015-04-101) (04-UNI-MASTER)
รุ่น 12M
แบบเป่าข้าง 1 ใบพัด
ขนาด 9000-12000 บีทียู
สำหรับ น้ำยา R-22, R-410, R-32

4,295 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-015-04-101) (04-UNI-MASTER)
รุ่น 12M
แบบเป่าข้าง 1 ใบพัด
ขนาด 9000-12000 บีทียู
สำหรับ น้ำยา R-22, R-410, R-32
KSPN

KSPN-015-04-101

Model

P/N

ยี่ห้อ

UNI-MASTER

รุ่น

12M

หน่วย

ชุด