(รหัสสินค้า : 015U2-007) โครงคอนเดนซิ่ง UNI-MASTER

(รหัสสินค้า : 015U2-007) โครงคอนเดนซิ่ง UNI-MASTER

10,250 บาท

(KSPN-015-04-106) (04-UNI-MASTER)
รุ่น 35(2M)
แบบเป่าข้าง 2 ใบพัด
ขนาด 35000 – 40000 บีทียู
สำหรับ น้ำยา R-22, R-410, R-32

10,250 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-015-04-106) (04-UNI-MASTER)
รุ่น 35(2M)
แบบเป่าข้าง 2 ใบพัด
ขนาด 35000 – 40000 บีทียู
สำหรับ น้ำยา R-22, R-410, R-32
KSPN

KSPN-015-04-106

Model

P/N

ยี่ห้อ

UNI-MASTER

รุ่น

35(2M)

หน่วย

ชุด