(รหัสสินค้า : 015U2-008) โครงคอนเดนซิ่ง UNI-MASTER

(รหัสสินค้า : 015U2-008) โครงคอนเดนซิ่ง UNI-MASTER

10,250 บาท

(KSPN-015-04-107) (04-UNI-MASTER)
รุ่น 44(2M)
แบบเป่าข้าง 2 ใบพัด
ขนาด 44000 – 48000 บีทียู
สำหรับ น้ำยา R-22, R-410, R-32

10,250 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-015-04-107) (04-UNI-MASTER)
รุ่น 44(2M)
แบบเป่าข้าง 2 ใบพัด
ขนาด 44000 – 48000 บีทียู
สำหรับ น้ำยา R-22, R-410, R-32
KSPN

KSPN-015-04-107

Model

P/N

ยี่ห้อ

UNI-MASTER

รุ่น

44(2M)

หน่วย

ชุด