(รหัสสินค้า : 016440) คอมเพรสเซอร์ SCI รุ่น PV 25 VBAMT

(รหัสสินค้า : 016440) คอมเพรสเซอร์ SCI รุ่น PV 25 VBAMT

8,125 บาท

(KSPN-016-05-101A) (05-โรตารี SCI R-32)
แบบโรตารี ไฟ 220V น้ำยา R-32

8,125 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-016-05-101A) (05-โรตารี SCI R-32)
แบบโรตารี ไฟ 220V น้ำยา R-32
KSPN

KSPN-016-05-101A

Model

P/N

ยี่ห้อ

SCI

รุ่น

PV 25 VBAMT

หน่วย

ลูก