(รหัสสินค้า : 016125) คอมเพรสเซอร์ COPELAND

(รหัสสินค้า : 016125) คอมเพรสเซอร์ COPELAND

15,895 บาท

(KSPN-016-11-126A) (11-สกอลล์ COPELAND R-22)
รุ่น ZR54KE-TFM-54E  ขนาด 44400 บีทียู
แบบสกอล์ล (Scroll)  380V น้ำยา R-22

15,895 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-016-11-126A) (11-สกอลล์ COPELAND R-22)
รุ่น ZR54KE-TFM-54E  ขนาด 44400 บีทียู
แบบสกอล์ล (Scroll)  380V น้ำยา R-22
KSPN

KSPN-016-11-126A

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย

ลูก