(รหัสสินค้า : 016251) คอมเพรสเซอร์ COPELAND

(รหัสสินค้า : 016251) คอมเพรสเซอร์ COPELAND

14,880 บาท

(KSPN-016-14-103A) (14-สกอลล์ COPELAND R-404)
รุ่น ZB21 KQE PFJ-558
220V น้ำยา R-404a
แบบสกอล์ล (Scroll)

14,880 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-016-14-103A) (14-สกอลล์ COPELAND R-404)
รุ่น ZB21 KQE PFJ-558
220V น้ำยา R-404a
แบบสกอล์ล (Scroll)
KSPN

KSPN-016-14-103A

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย

ลูก