(รหัสสินค้า : 016377) คอมเพรสเซอร์ SCI รุ่น RH 145 VHAT

(รหัสสินค้า : 016377) คอมเพรสเซอร์ SCI รุ่น RH 145 VHAT

3,995 บาท

(KSPN-016-01-102A) (01-โรตารี SCI R-22)
220V น้ำยา R-22 แบบโรตารี

3,995 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-016-01-102A) (01-โรตารี SCI R-22)
220V น้ำยา R-22 แบบโรตารี
KSPN

KSPN-016-01-102A

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย

ลูก