(รหัสสินค้า : 016449) คอมเพรสเซอร์ COPELAND

(รหัสสินค้า : 016449) คอมเพรสเซอร์ COPELAND

95,550 บาท

(KSPN-016-15-146) (15-สกอลล์ COPELAND R-407)
รุ่น ZR250 KCE-TWC-522   ขนาด 240000 บีทียู
แบบสกอล์ล (Scroll) 380V น้ำยา R-407

95,550 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-016-15-146) (15-สกอลล์ COPELAND R-407)
รุ่น ZR250 KCE-TWC-522   ขนาด 240000 บีทียู
แบบสกอล์ล (Scroll) 380V น้ำยา R-407
KSPN

KSPN-016-15-146

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย

ลูก