(รหัสสินค้า : 016454) คอมเพรสเซอร์ COPELAND

(รหัสสินค้า : 016454) คอมเพรสเซอร์ COPELAND

107,350 บาท

(KSPN-016-15-151) (15-สกอลล์ COPELAND R-407)
รุ่น ZR380 KCE-TWD-523   ขนาด 313000 บีทียู
แบบสกอล์ล (Scroll) 380V น้ำยา R-407

107,350 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-016-15-151) (15-สกอลล์ COPELAND R-407)
รุ่น ZR380 KCE-TWD-523   ขนาด 313000 บีทียู
แบบสกอล์ล (Scroll) 380V น้ำยา R-407
KSPN

KSPN-016-15-151

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย

ลูก