(รหัสสินค้า : 016459) คอมเพรสเซอร์ COPELAND

(รหัสสินค้า : 016459) คอมเพรสเซอร์ COPELAND

11,550 บาท

(KSPN-016-17-102B) (17-สกอลล์ COPELAND R-410)
รุ่น ZP36 KUE-PFZ-502 ขนาด 30000 บีทียู
แบบสกอล์ล (Scroll)  220V น้ำยา R-410A
Cap 60/370

11,550 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-016-17-102B) (17-สกอลล์ COPELAND R-410)
รุ่น ZP36 KUE-PFZ-502 ขนาด 30000 บีทียู
แบบสกอล์ล (Scroll)  220V น้ำยา R-410A
Cap 60/370
KSPN

KSPN-016-17-102B

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย

ลูก