(รหัสสินค้า : 016466) คอมเพรสเซอร์ COPELAND

(รหัสสินค้า : 016466) คอมเพรสเซอร์ COPELAND

15,400 บาท

(KSPN-016-17-116) (17-สกอลล์ COPELAND R-410)
รุ่น ZP54 KUE-TFM-50E  ขนาด 45000 บีทียู
แบบสกอล์ล (Scroll)  380V น้ำยา R-410A

15,400 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-016-17-116) (17-สกอลล์ COPELAND R-410)
รุ่น ZP54 KUE-TFM-50E  ขนาด 45000 บีทียู
แบบสกอล์ล (Scroll)  380V น้ำยา R-410A
KSPN

KSPN-016-17-116

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย

ลูก