(รหัสสินค้า : 016472) คอมเพรสเซอร์ COPELAND

(รหัสสินค้า : 016472) คอมเพรสเซอร์ COPELAND

31,300 บาท

(KSPN-016-17-127) (17-สกอลล์ COPELAND R-410)
รุ่น ZP103 KFE-TFD-522  ขนาด 86000 บีทียู
แบบสกอล์ล (Scroll)  380V น้ำยา R-410A

31,300 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-016-17-127) (17-สกอลล์ COPELAND R-410)
รุ่น ZP103 KFE-TFD-522  ขนาด 86000 บีทียู
แบบสกอล์ล (Scroll)  380V น้ำยา R-410A
KSPN

KSPN-016-17-127

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย

ลูก