(รหัสสินค้า : 016477) คอมเพรสเซอร์ COPELAND

(รหัสสินค้า : 016477) คอมเพรสเซอร์ COPELAND

43,300 บาท

(KSPN-016-17-134) (17-สกอลล์ COPELAND R-410)
รุ่น ZP154 KCE-TFD-522  ขนาด 127000 บีทียู
แบบสกอล์ล (Scroll)  380V น้ำยา R-410A

43,300 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-016-17-134) (17-สกอลล์ COPELAND R-410)
รุ่น ZP154 KCE-TFD-522  ขนาด 127000 บีทียู
แบบสกอล์ล (Scroll)  380V น้ำยา R-410A
KSPN

KSPN-016-17-134

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย

ลูก