(รหัสสินค้า : 016485) คอมเพรสเซอร์ COPELAND

(รหัสสินค้า : 016485) คอมเพรสเซอร์ COPELAND

101,000 บาท

(KSPN-016-17-142) (17-สกอลล์ COPELAND R-410)
รุ่น ZP364 KCE-TFD-275  ขนาด 296000 บีทียู
แบบสกอล์ล (Scroll)  380V น้ำยา R-410A

101,000 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-016-17-142) (17-สกอลล์ COPELAND R-410)
รุ่น ZP364 KCE-TFD-275  ขนาด 296000 บีทียู
แบบสกอล์ล (Scroll)  380V น้ำยา R-410A
KSPN

KSPN-016-17-142

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย

ลูก