(รหัสสินค้า : 016487) คอมเพรสเซอร์ TECUMSEH

(รหัสสินค้า : 016487) คอมเพรสเซอร์ TECUMSEH

15,150 บาท

(KSPN-016-25-102) (25-แบบลูกสูบ TECUMSEH R-134)
รุ่น CAJ4476Y
ขนาด 5/8 HP
แบบลูกสูบ 220V น้ำยา R-134

15,150 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-016-25-102) (25-แบบลูกสูบ TECUMSEH R-134)
รุ่น CAJ4476Y
ขนาด 5/8 HP
แบบลูกสูบ 220V น้ำยา R-134
KSPN

KSPN-016-25-102

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย

ลูก