(รหัสสินค้า : 016488) คอมเพรสเซอร์ TECUMSEH รุ่น CAJ4492Y-FZ TUBE

(รหัสสินค้า : 016488) คอมเพรสเซอร์ TECUMSEH รุ่น CAJ4492Y-FZ TUBE

17,300 บาท

(KSPN-016-25-103) (25-แบบลูกสูบ TECUMSEH R-134)
รุ่น CAJ4492Y-FZ TUBE
ขนาด 3/8 HP
แบบลูกสูบ 220V น้ำยา R-134

17,300 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-016-25-103) (25-แบบลูกสูบ TECUMSEH R-134)
รุ่น CAJ4492Y-FZ TUBE
ขนาด 3/8 HP
แบบลูกสูบ 220V น้ำยา R-134
KSPN

KSPN-016-25-103

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย

ลูก