(รหัสสินค้า : 016490) คอมเพรสเซอร์ TECUMSEH

(รหัสสินค้า : 016490) คอมเพรสเซอร์ TECUMSEH

18,865 บาท

(KSPN-016-24-202) (24-แบบลูกสูบ TECUMSEH R-22)
รุ่น CAJ9510T
ขนาด 1 HP
แบบลูกสูบ 220V น้ำยา R-22

18,865 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-016-24-202) (24-แบบลูกสูบ TECUMSEH R-22)
รุ่น CAJ9510T
ขนาด 1 HP
แบบลูกสูบ 220V น้ำยา R-22

KSPN

KSPN-016-24-202

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย

ลูก