(รหัสสินค้า : 016491) คอมเพรสเซอร์ TECUMSEH

(รหัสสินค้า : 016491) คอมเพรสเซอร์ TECUMSEH

20,350 บาท

(KSPN-016-24-203) (24-แบบลูกสูบ TECUMSEH R-22)
รุ่น CAJ9513T
ขนาด 1-1/8 HP
แบบลูกสูบ 220V น้ำยา R-22

20,350 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-016-24-203) (24-แบบลูกสูบ TECUMSEH R-22)
รุ่น CAJ9513T
ขนาด 1-1/8 HP
แบบลูกสูบ 220V น้ำยา R-22
KSPN

KSPN-016-24-203

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย

ลูก