(รหัสสินค้า : 016496) คอมเพรสเซอร์ THACOM

(รหัสสินค้า : 016496) คอมเพรสเซอร์ THACOM

6,095 บาท

(KSPN-016-06-111) (06-โรตารี THACOM R-22)
รุ่น RM 6523 GNE91
ขนาด 19335 BTU
แบบโรตารี  220V  น้ำยา R-22

6,095 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-016-06-111) (06-โรตารี THACOM R-22)
รุ่น RM 6523 GNE91
ขนาด 19335 BTU
แบบโรตารี  220V  น้ำยา R-22
KSPN

KSPN-016-06-111

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย

ลูก