(รหัสสินค้า : 016509) คอมเพรสเซอร์ COPELAND

(รหัสสินค้า : 016509) คอมเพรสเซอร์ COPELAND

93,400 บาท

(KSPN-016-11-204) (11-สกอลล์ COPELAND R-22)
รุ่น ZR310 KC-TWD-522  ขนาด 253000 บีทียู
แบบสกอล์ล (Scroll)  380V น้ำยา R-22
(ZR LCS / R-22)

93,400 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-016-11-204) (11-สกอลล์ COPELAND R-22)
รุ่น ZR310 KC-TWD-522  ขนาด 253000 บีทียู
แบบสกอล์ล (Scroll)  380V น้ำยา R-22
(ZR LCS / R-22)
KSPN

KSPN-016-11-204

Model

P/N

ยี่ห้อ

COPELAND

รุ่น

ZR310 KC-TWD-522

หน่วย

ลูก