(รหัสสินค้า : 016512) คอมเพรสเซอร์ COPELAND

(รหัสสินค้า : 016512) คอมเพรสเซอร์ COPELAND

103,600 บาท

(KSPN-016-11-207) (11-สกอลล์ COPELAND R-22)
รุ่น ZR310 KC-TWC-523  ขนาด 306000 บีทียู
แบบสกอล์ล (Scroll)  200V น้ำยา R-22
(ZR LCS / R-22)

103,600 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-016-11-207) (11-สกอลล์ COPELAND R-22)
รุ่น ZR310 KC-TWC-523  ขนาด 306000 บีทียู
แบบสกอล์ล (Scroll)  200V น้ำยา R-22
(ZR LCS / R-22)
KSPN

KSPN-016-11-207

Model

P/N

ยี่ห้อ

COPELAND

รุ่น

ZR310 KC-TWC-523

หน่วย

ลูก