(รหัสสินค้า : 016515) คอมเพรสเซอร์ SCI รุ่น PH 36 VPET

(รหัสสินค้า : 016515) คอมเพรสเซอร์ SCI รุ่น PH 36 VPET

6,485 บาท

(KSPN-016-01-108A) (01-โรตารี SCI R-22)
ขนาด 22062 บีทียู แบบโรตารี
220V น้ำยา R-22

6,485 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-016-01-108A) (01-โรตารี SCI R-22)
ขนาด 22062 บีทียู แบบโรตารี
220V น้ำยา R-22
KSPN

KSPN-016-01-108A

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย

ลูก