(รหัสสินค้า : 016517) (ยกเลิก – แทนด้วย 016015) คอมเพรสเซอร์ COPELAND

(รหัสสินค้า : 016517) (ยกเลิก – แทนด้วย 016015) คอมเพรสเซอร์ COPELAND

15,750 บาท

(KSPN-016-11-104) (11-สกอลล์ COPELAND R-22)
รุ่น ZR26-K3-TFD-522 ขนาด 21800 บีทียู
แบบสกอล์ล (Scroll) 380V น้ำยา R-22

15,750 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-016-11-104) (11-สกอลล์ COPELAND R-22)
รุ่น ZR26-K3-TFD-522 ขนาด 21800 บีทียู
แบบสกอล์ล (Scroll) 380V น้ำยา R-22

KSPN

KSPN-016-11-104

Model

P/N

ยี่ห้อ

COPELAND

รุ่น

ZR26-K3-TFD-522

หน่วย

ลูก