(รหัสสินค้า : 016518) คอมเพรสเซอร์ SCI รุ่น RN 196 VHWMT

(รหัสสินค้า : 016518) คอมเพรสเซอร์ SCI รุ่น RN 196 VHWMT

5,720 บาท

(KSPN-016-04-105) (04-โรตารี SCI R-410)
ขนาด 16309 บีทียู แบบโรตารี
220V น้ำยา R-410

5,720 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-016-04-105) (04-โรตารี SCI R-410)
ขนาด 16309 บีทียู แบบโรตารี
220V น้ำยา R-410
KSPN

KSPN-016-04-105

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย

ลูก