(รหัสสินค้า : 016524) คอมเพรสเซอร์ SCI รุ่น RV 220 VFGMT

(รหัสสินค้า : 016524) คอมเพรสเซอร์ SCI รุ่น RV 220 VFGMT

8,445 บาท

(KSPN-016-05-104) (05-โรตารี SCI R-32)
แบบโรตารี ไฟ 220V น้ำยา R-32

8,445 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-016-05-104) (05-โรตารี SCI R-32)
แบบโรตารี ไฟ 220V น้ำยา R-32
KSPN

KSPN-016-05-104

Model

P/N

ยี่ห้อ

SCI

รุ่น

RV 220 VFGMT

หน่วย

ลูก