(รหัสสินค้า : 016525) คอมเพรสเซอร์ COPELAND

(รหัสสินค้า : 016525) คอมเพรสเซอร์ COPELAND

77,900 บาท

(KSPN-016-18-101) (18-สกอลล์ COPELAND TAMDEM R-410)
รุ่น ZPT274KCE-TFD-277
ขนาด 219,000 บีทียู  แบบสกอล์ล
380V น้ำยา R-410 (TANDEM Scroll)

77,900 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-016-18-101) (18-สกอลล์ COPELAND TAMDEM R-410)
รุ่น ZPT274KCE-TFD-277
ขนาด 219,000 บีทียู  แบบสกอล์ล
380V น้ำยา R-410 (TANDEM Scroll)
KSPN

KSPN-016-18-101

Model

P/N

ยี่ห้อ

COPELAND

รุ่น

ZPT274KCE-TFD-277

หน่วย

ลูก