(รหัสสินค้า : 016527) คอมเพรสเซอร์ COPELAND

(รหัสสินค้า : 016527) คอมเพรสเซอร์ COPELAND

101,500 บาท

(KSPN-016-18-103) (18-สกอลล์ COPELAND TAMDEM R-410)
รุ่น ZPT364KCE-TFD-275
ขนาด 296,000 บีทียู  แบบสกอล์ล
380V น้ำยา R-410 (TANDEM Scroll)

101,500 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-016-18-103) (18-สกอลล์ COPELAND TAMDEM R-410)
รุ่น ZPT364KCE-TFD-275
ขนาด 296,000 บีทียู  แบบสกอล์ล
380V น้ำยา R-410 (TANDEM Scroll)
KSPN

KSPN-016-18-103

Model

P/N

ยี่ห้อ

COPELAND

รุ่น

ZPT364KCE-TFD-275

หน่วย

ลูก