(รหัสสินค้า : 016531) คอมเพรสเซอร์ DANFOSS

(รหัสสินค้า : 016531) คอมเพรสเซอร์ DANFOSS

26,900 บาท

(KSPN-016-42-213)(42-คอมเพรสเซอร์ DANFOSS)
รุ่น MLZ030
น้ำยา R-22 ไฟ 380V

26,900 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-016-42-213)(42-คอมเพรสเซอร์ DANFOSS)
รุ่น MLZ030
น้ำยา R-22 ไฟ 380V
KSPN

KSPN-016-42-213

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย

ลูก