(รหัสสินค้า : 016533) คอมเพรสเซอร์ ตู้เย็น/ตู้แช่ EMBRACO

(รหัสสินค้า : 016533) คอมเพรสเซอร์ ตู้เย็น/ตู้แช่ EMBRACO

3,795 บาท

(KSPN-016-36-101)(36-คอมเพรสเซอร์ ตู้แข่ EMBRACO)
รุ่น FFI12HBK
น้ำยา R-134a

Placeholder

3,795 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-016-36-101)(36-คอมเพรสเซอร์ ตู้แข่ EMBRACO)
รุ่น FFI12HBK
น้ำยา R-134a

KSPN

KSPN-016-36-101

Model

P/N

ยี่ห้อ

EMBRACO

รุ่น

FFI12HBK

หน่วย

ลูก