(รหัสสินค้า : 016545) คอมเพรสเซอร์ SCI รุ่น RV 130 VCAMT

(รหัสสินค้า : 016545) คอมเพรสเซอร์ SCI รุ่น RV 130 VCAMT

5,245 บาท

(KSPN-016-05-103A) (05-โรตารี SCI R-32)
แบบโรตารี ไฟ 220V น้ำยา R-32

5,245 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-016-05-103A) (05-โรตารี SCI R-32)
แบบโรตารี ไฟ 220V น้ำยา R-32
KSPN

KSPN-016-05-103A

Model

P/N

ยี่ห้อ

SCI

รุ่น

RV 130 VCAMT

หน่วย

ลูก