(รหัสสินค้า : 016546) คอมเพรสเซอร์ SCI รุ่น PN27 VCAMT

(รหัสสินค้า : 016546) คอมเพรสเซอร์ SCI รุ่น PN27 VCAMT

9,099 บาท

(KSPN-016-04-113A) (04-โรตารี SCI R-410)
แบบโรตารี
ไฟ 220V น้ำยา R-410

9,099 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-016-04-113A) (04-โรตารี SCI R-410)
แบบโรตารี
ไฟ 220V น้ำยา R-410
KSPN

KSPN-016-04-113A

Model

P/N

ยี่ห้อ

SCI

รุ่น

PN27 VCAMT

หน่วย

ลูก