(รหัสสินค้า : 016547) คอมเพรสเซอร์ DANFOSS

(รหัสสินค้า : 016547) คอมเพรสเซอร์ DANFOSS

81,695 บาท

(KSPN-016-42-203A)(42-คอมเพรสเซอร์ DANFOSS)
รุ่น MT100-HS4DVE
ไฟ 380V

81,695 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-016-42-203A)(42-คอมเพรสเซอร์ DANFOSS)
รุ่น MT100-HS4DVE
ไฟ 380V
KSPN

KSPN-016-42-203A

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย

ลูก