(รหัสสินค้า : 016550) คอมเพรสเซอร์ ตู้เย็น/ตู้แช่ (KK) BA 7440Z

(รหัสสินค้า : 016550) คอมเพรสเซอร์ ตู้เย็น/ตู้แช่ (KK) BA 7440Z

5,295 บาท

(KSPN-016-33-115)(33-คอมเพรสเซอร์ ตู้แข่ KK R-404)
น้ำยา R-404

5,295 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-016-33-115)(33-คอมเพรสเซอร์ ตู้แข่ KK R-404)
น้ำยา R-404
KSPN

KSPN-016-33-115

Model

P/N

ยี่ห้อ

KULTHORN

รุ่น

หน่วย

ลูก