(รหัสสินค้า : 016554) คอมเพรสเซอร์ SCI รุ่น NN 27 VBAMT

(รหัสสินค้า : 016554) คอมเพรสเซอร์ SCI รุ่น NN 27 VBAMT

7,775 บาท

(KSPN-016-04-121A) (04-โรตารี SCI R-410)
220V น้ำยา R-410

7,775 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-016-04-121A) (04-โรตารี SCI R-410)
220V น้ำยา R-410
KSPN

Model

P/N

ยี่ห้อ

SCI

รุ่น

NN 27 VBAMT

หน่วย

ลูก