(รหัสสินค้า : 016556) คอมเพรสเซอร์ SCI รุ่น NN 37 VAAMT

(รหัสสินค้า : 016556) คอมเพรสเซอร์ SCI รุ่น NN 37 VAAMT

8,895 บาท

(KSPN-016-04-122) (04-โรตารี SCI R-410)
แบบโรตารี
220V น้ำยา R-410

8,895 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-016-04-122) (04-โรตารี SCI R-410)
แบบโรตารี
220V น้ำยา R-410
KSPN

Model

P/N

ยี่ห้อ

SCI

รุ่น

NN 37 VAAMT

หน่วย

ลูก