(รหัสสินค้า : 016558) คอมเพรสเซอร์ DANFOSS

(รหัสสินค้า : 016558) คอมเพรสเซอร์ DANFOSS

57,990 บาท

(KSPN-016-42-213)(42-คอมเพรสเซอร์ DANFOSS)
รุ่น MTZ72-4VI
Model : MTZ72HN4AVE

57,990 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-016-42-213)(42-คอมเพรสเซอร์ DANFOSS)
รุ่น MTZ72-4VI
Model : MTZ72HN4AVE
KSPN

KSPN-016-42-213

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย

ลูก