(รหัสสินค้า : 016559) คอมเพรสเซอร์ DANFOSS

(รหัสสินค้า : 016559) คอมเพรสเซอร์ DANFOSS

108,100 บาท

(KSPN-016-42-205)(42-คอมเพรสเซอร์ DANFOSS)
รุ่น MT160-4VI
Model : MT160HW4DVE

108,100 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-016-42-205)(42-คอมเพรสเซอร์ DANFOSS)
รุ่น MT160-4VI
Model : MT160HW4DVE

KSPN

KSPN-016-42-205

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย

ลูก