(รหัสสินค้า : 016560) คอมเพรสเซอร์ LG

(รหัสสินค้า : 016560) คอมเพรสเซอร์ LG

6,490 บาท

(KSPN-016-07-102A) (07-โรตารี LG R-22)
รุ่น GVS265PAA

6,490 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-016-07-102A) (07-โรตารี LG R-22)
รุ่น GVS265PAA
KSPN

KSPN-016-07-102A

Model

P/N

ยี่ห้อ

LG

รุ่น

GVS265PAA

หน่วย

ลูก