(รหัสสินค้า : 016563) คอมเพรสเซอร์ SCI รุ่น NE 52 YDNMT

(รหัสสินค้า : 016563) คอมเพรสเซอร์ SCI รุ่น NE 52 YDNMT

10,435 บาท

(KSPN-016-03-110A) (03-โรตารี SCI R-407)
แบบโรตารี
ไฟ 380V น้ำยา R-407

10,435 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-016-03-110A) (03-โรตารี SCI R-407)
แบบโรตารี
ไฟ 380V น้ำยา R-407
KSPN

KSPN-016-03-110A

Model

P/N

ยี่ห้อ

SCI

รุ่น

NE 52 YDNMT

หน่วย

ลูก