(รหัสสินค้า : 016564) คอมเพรสเซอร์ SCI รุ่น NN 27 YDAMT

(รหัสสินค้า : 016564) คอมเพรสเซอร์ SCI รุ่น NN 27 YDAMT

9,180 บาท

(KSPN-016-04-121B) (04-โรตารี SCI R-410)
ไฟ 380V น้ำยา R-410

9,180 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-016-04-121B) (04-โรตารี SCI R-410)
ไฟ 380V น้ำยา R-410
KSPN

KSPN-016-04-121B

Model

P/N

ยี่ห้อ

SCI

รุ่น

NN 27 YDAMT

หน่วย

ลูก