(รหัสสินค้า : 016565) คอมเพรสเซอร์ SCI รุ่น NN 37 YCAMT

(รหัสสินค้า : 016565) คอมเพรสเซอร์ SCI รุ่น NN 37 YCAMT

8,995 บาท

(KSPN-016-04-122A) (04-โรตารี SCI R-410)
แบบโรตารี
380V น้ำยา R-410

8,995 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-016-04-122A) (04-โรตารี SCI R-410)
แบบโรตารี
380V น้ำยา R-410
KSPN

KSPN-016-04-122A

Model

P/N

ยี่ห้อ

SCI

รุ่น

NN 37 YCAMT

หน่วย

ลูก