(รหัสสินค้า : 016566) คอมเพรสเซอร์ SCI รุ่น PV 33 YBGMT

(รหัสสินค้า : 016566) คอมเพรสเซอร์ SCI รุ่น PV 33 YBGMT

10,750 บาท

(KSPN-016-05-103) (05-โรตารี SCI R-32)
แบบโรตารี  ไฟ 380V  น้ำยา R-32

10,750 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-016-05-103) (05-โรตารี SCI R-32)
แบบโรตารี  ไฟ 380V  น้ำยา R-32
KSPN

KSPN-016-05-103

Model

P/N

ยี่ห้อ

SCI

รุ่น

PV 33 YBGMT

หน่วย

ลูก