(รหัสสินค้า : 016567) คอมเพรสเซอร์ SCI รุ่น RV 174 VAAMT

(รหัสสินค้า : 016567) คอมเพรสเซอร์ SCI รุ่น RV 174 VAAMT

6,395 บาท

(KSPN-016-05-302A) (05-โรตารี SCI R-32)
แบบโรตารี  ไฟ 220V  น้ำยา R-32

6,395 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-016-05-302A) (05-โรตารี SCI R-32)
แบบโรตารี  ไฟ 220V  น้ำยา R-32
KSPN

KSPN-016-05-302A

Model

P/N

ยี่ห้อ

SCI

รุ่น

RV 174 VAAMT

หน่วย

ลูก